Våbenskabe

5 produkter

I Danmark er der lovgivning om opbevaring af våben, som er fastsat af Justitsministeriet og kan findes i bekendtgørelsen om våben og ammunition.

Ifølge loven skal våben opbevares i et godkendt våbenskab, der er konstrueret og godkendt til at opbevare våben og ammunition. Våbenskabet skal være fastgjort til en fast struktur, så det ikke kan fjernes uden brug af værktøj, og det skal være låst med en godkendt lås.

Våbenskabet skal være placeret på en måde, så det er svært for uvedkommende at få adgang til det, og det skal være placeret i et aflåst rum eller i en aflåst bygning. 

Det er også vigtigt at påpege, at der er særlige regler for opbevaring af våben og ammunition til erhvervsmæssig brug, herunder til jagt og sportsaktiviteter. Disse regler er også fastsat af Justitsministeriet og kan findes i bekendtgørelsen om våben og ammunition.

Det er vigtigt at følge disse regler for at sikre, at våben og ammunition ikke ender i de forkerte hænder, og for at undgå alvorlige ulykker eller forbrydelser, der kan være relateret til våbenbesiddelse.

Senest set